Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

smileandsorrow
Czego się boję? Boję się stracić ludzi, których kocham. Boję się, że kolejny raz mi się to przydarzy. Boję się samotności. Boję się kiedyś obudzić i zdać sobie sprawę z tego, że nikogo już przy mnie nie ma.
Reposted fromhole-love hole-love viablaszczu blaszczu

June 27 2015

smileandsorrow
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve vianyaako nyaako
8234 66fa 500
Reposted fromclitoris clitoris viakaszamannaa kaszamannaa

May 07 2015

smileandsorrow
Potrafię perfekcyjnie grać, ukrywając swoje emocje...
Do czasu... 
smileandsorrow
9789 a8a2
smileandsorrow
5666 6fb9
Czasami pływamy w nieprzelanych łzach i możemy utonąć, jeśli je w sobie zatrzymamy.
smileandsorrow
jest mi najzwyczajniej w świecie... źle.
— me
Reposted fromhelplessness helplessness viamoonraavi1 moonraavi1
smileandsorrow
to sie jeszcze nie zagoiło, jest jak świeża rana- niby nie krwawi, ale wystarczy dotknąć mocniej, nieostrożnie i wszystko zaczyna się od nowa.
— "Mojry"

May 04 2015

smileandsorrow
Posłuchaj. Gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami, rozumiesz? Gdyby mi niebo miało zawalic się na łeb - nie cofnę się, rozumiesz? Za takie szczęście oddam życie.
— B. Prus
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazasuwa zasuwa

May 03 2015

smileandsorrow
It's you! You make me sing, you're every word, you're every line, you're everything.

April 29 2015

smileandsorrow
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianyaako nyaako
smileandsorrow
Reposted fromsaintist saintist viakaszamannaa kaszamannaa

April 04 2015

smileandsorrow
I ostatnim tchnieniem wyszeptała mu jak wiele dla niej znaczy, później odeszła.
Reposted bycharliethegirl charliethegirl

March 31 2015

smileandsorrow
Ciemność nie zawsze oznacza zło, tak jak światło nie zawsze oznacza dobro..
— Kristin Cast

March 30 2015

smileandsorrow
"I dlatego, że jesteś słaba,  musisz być bardzo silna."
— z serii; znaleziona kartka sprzed paru lat.
smileandsorrow
Jesteś pierwszą myślą po obudzeniu i ostatnią przed zaśnięciem.
— Tumblr
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaZdecydujkimjestes Zdecydujkimjestes
smileandsorrow
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
smileandsorrow
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaZdecydujkimjestes Zdecydujkimjestes

March 20 2015

smileandsorrow
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viapoolun poolun

March 18 2015

smileandsorrow
Chęć uniknięcia bólu nie robi z ciebie tchórza. Jesteś po prostu człowiekiem.
— Kristin Cast
Reposted byzasuwawikszpoolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl