Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

smileandsorrow
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.  Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.

— Carlo Frabetti
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianyaako nyaako
smileandsorrow

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn vianyaako nyaako

August 03 2019

smileandsorrow
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianyaako nyaako

February 05 2019

smileandsorrow
Każdy z nas ma jakiegoś trupa w szafie, ale im dłużej trzymasz go w zamknięciu, tym dłużej będzie ci ciążył.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
smileandsorrow
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viate-quiero te-quiero

February 02 2019

smileandsorrow
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaZiomeczek Ziomeczek

January 30 2019

smileandsorrow
Jak ktoś ma w nas zobaczyć coś wyjątkowego, skoro same uważamy, że jesteśmy do dupy? 
— K,P.
Reposted fromkatalama katalama viaimpulsivee impulsivee
smileandsorrow
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
smileandsorrow
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromlovvie lovvie vianyaako nyaako

January 18 2019

smileandsorrow
Chciałabym wiedzieć, jak się żyje bez tej ogromnej pustki w środku, którą noszę w sobie od zawsze.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna

January 16 2019

smileandsorrow
1857 c839 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek

January 08 2019

smileandsorrow
0084 3443 500
Reposted fromsoviolently soviolently viamodalna modalna
smileandsorrow
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viamodalna modalna
smileandsorrow
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viamodalna modalna
smileandsorrow
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.

January 05 2019

smileandsorrow
Każdy ma swoje własne demony, które zerwane ze smyczy - jak dzikie psy - wgryzają się w duszę innych. Ranią ich serca. Kaleczą marzenia. Zagryzają nadzieję. Każdy z nas ma w sobie dobro i zło. I prawdziwą sztuką jest pokochać w drugim człowieku obie skrajności.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
smileandsorrow
Nigdy nie rezygnuj z tego, co kochasz. Kochaj to mocno i choćby na przekór. Czyń tak, aby to była miłość szczęśliwa. Nie wmawiaj sobie, że nie potrafisz albo że szczęście nie ma sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
smileandsorrow
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
smileandsorrow
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert - "Pani Bovary"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
smileandsorrow
2160 6ec0 500
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl